top of page
  • Zdjęcie autoraMichał Bielewicz

Odzyskanie przejętej w złej wierze marki w Chinach jest możliwe. Oto najnowszy przykład.

Zaktualizowano: 27 mar 2023

Jesienią 2017 roku zgłosił się do mnie polski klient - nieduża, polska, rodzinna firma wytwarzająca od wielu lat produkty konsumenckie dobrej jakości, która utraciła prawa do swojej marki za Wielkim Murem. Została ona zarejestrowana w China Trademark Office przez chińskiego importera działającego najwyraźniej w złej wierze. Zobowiązałem się pomóc mojemu mocodawcy odzyskać prawa do jego marki i właśnie dostaliśmy pismo z China Trademark Office o sukcesie. Ale od początku.
Opis przypadku


Polski producent kilka lat temu nawiązał współpracę z chińskim importerem. Po sprzedaniu pierwszej partii towaru, nowe zamówienia nie nadchodziły. Właściciel rozpoczął więc rozmowy z innymi importerami. Podczas jednej z nich dowiedział się, że nie ma praw do swojej marki w Chinach, gdyż została ona zarejestrowana przez importera, któremu sprzedał towar. Zgodnie z lokalnym prawem chińska firma stała się pełnoprawnym właścicielem praw do znaku towarowego za Wielkim Murem.

Polski przedsiębiorca nie zabezpieczył praw do własnego znaku towarowego przed rozpoczęciem biznesu w Chinach, co niestety wciąż jest powszechnym zaniedbaniem. W ten sposób wyeksponował się na ogromne ryzyko utraty swojej marki, które w tym przypadku się ziściło.

Dalsze rozmowy z nowymi potencjalnymi importerami stały się bezprzedmiotowe. W takim przypadku, gdy producent nie ma zabezpieczonych praw do swojej marki w Chinach, import produktów nią oznaczonych przez inny podmiot wiązałby się z ryzykiem niedopuszczenia produktów do obrotu, aresztowaniem towaru lub koniecznością zapłaty odszkodowania za naruszenie praw do marki prawnemu jej właścicielowi, zgodnie z aktualnym stanem rejestru w China Trademark Office. Aktualnie wszystkie liczące się chińskie portale e-handlu przed wprowadzeniem produktu do systemu, żądają przedstawienia certyfikatu rejestracji znaku towarowego. Jego brak oznacza odmowę przyjęcia produktów do oferty.


Kto pierwszy ten lepszy.


Jak to możliwe, że chińska firma rejestruje nie swoją markę? Pomijając kwestie etyczne, należy jasno stwierdzić, że jest to zgodne z chińskim prawem.

W jego majestacie za Wielkim Murem każdy może zarejestrować znak towarowy nienależący do niego, chyba, że jest to znak towarowy powszechnie znany. Wystarczy, że jako pierwszy skutecznie złoży wniosek o ochronę i przebrnie przez cały proces rejestracji. W Państwie Środka obowiązuje bowiem zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Oznacza ona, że w pierwszej kolejności zostaje rozpatrzony wniosek tej osoby, która jako pierwsza zgłosi znak towarowy do ochrony w danej klasie i w ramach określonej grupy produktowej. A zatem jeżeli importer działając w złej wierze, skutecznie złoży dokumenty o zabezpieczenie marki np. w pierwszym dniu targów, czy w okresie składania pierwszego zamówienia i z sukcesem przejdzie cały proces rejestracji, to producent, który dopuścił się zaniedbania w tym zakresie i nie zgłosił wcześniej wniosku o jej ochronę, utraci do niej prawo. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że wniosek o ochronę został złożony raptem kilka dni przez podpisaniem umowy współpracy.


Odzyskanie własnej marki jest możliwe, choć nie w każdym przypadku. I w tym sensie mój klient nie był bezbronny. Przygotowaliśmy obszerną dokumentację i po ponad roku China Trademark Office wydało postanowienie o cofnięciu udzielonej chińskiemu podmiotowi ochrony marki. Usunęliśmy zatem największą przeszkodę. Polska firma jest teraz na dobrej drodze, by zgłosić swój znak towarowy do ochrony.


Przedsiębiorcy, którzy doświadczyli podobnej sytuacji mogą i w mojej ocenie powinni walczyć o prawa do swojego znaku towarowego na największym rynku świata. Choć uczciwie trzeba powiedzieć, że nie zawsze odzyskanie marki będzie możliwe. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, zgromadzonej dokumentacji i oceny China Trademark Office.


Więcej o rejestracji marki można znaleźć na stronie partnera blogu.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page